Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

OSP Żarki organizuje zbiórkę krwi

Facebook Twitter

W wakacje różne gremia zachęcają nas do oddawania krwi, akcje krwiodawstwa w czasie urlopów powtarzają się w mieście i regionie. Najbliższą zbiórkę przy re­mi­zie OSP strażacy ochotnicy organizują w Żarkach 2 lipca.

Oddawajmy krew! W czasie wakacji jest ona szczególnie potrzebna!

Potrwa przez całą nie­dzie­lę, we współ­pra­cy z Re­gio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Ka­to­wi­cach. Dawcą może zo­stać zdro­wa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Nie­zbęd­ny jest do­ku­ment ze zdję­ciem. Pamiętać trzeba, aby przed oddaniem krwi zjeść lek­ko­straw­ny po­si­łek oraz za­dbać o na­wod­nie­nie or­ga­ni­zmu.

Czytaj także:

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 lutego 2024