Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Od kilku dni, czyli od 4 września Straż Miejska ma nowe uprawnienia

Facebook Twitter

To ważne informacje dla mieszkańców, bo częstochowscy funkcjonariusze mogą ukarać osobę niepłacącą za śmieci albo taką, która nie segreguje odpadów.

O tych zmianach warto pamiętać:

Nowe uprawnienia wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny i kto wbrew złożonej informacji o kompostowniku – a  takie informacje należy w deklaracji złożyć, jeżeli ktoś kompostownik posiada – lub nie kompostuje w nim odpadów stanowiących odpady komunalne też podlega karze grzywny.

– mówił Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie. Aby egzekwować nowe przepisy, funkcjonariusze przeszli już odpowiednie szkolenie. Jak zawsze będą upominać, ale mogą też wystawiać mandaty osobom.

Te przepisy weszły w życie 4 września. Już obowiązują. Natomiast rozporządzenie zostało ogłoszone w sierpniu, więc był już czas na odpowiednie przygotowanie się, na odpowiednie szkolenie dotyczące tego tematu. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. To jest temat nowy, więc dopiero za jakiś czas będziemy mogli coś więcej w tym zakresie powiedzieć. 

– jak mówi Artur Kucharski, za nieprzestrzeganie przyjętych przepisów grozi mandat w wysokości do 500 złotych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj