Straż Miejska

 

 

 

System miejskiego monitoringu w Częstochowie ma już 10 lat

W tym czasie pracownicy referatu w Straży Miejskiej ujawnili ponad 31 tys. zdarzeń, w których aż 26300 razy interweniowały patrole straży miejskiej, które zrealizowały ok. 85 procent wszystkich monitoringowych interwencji. Z rozbudowywanego w Częstochowie systemu stale korzystają też inne służby: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei czy Centrum Zarządzania Kryzysowego.