Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nowy program ochrony zdrowia psychicznego przyjęty przez Radę Miasta

Facebook Twitter

Częstochowa stawia na zdrowie psychiczne swoich mieszkańców – miasto przyjęło nowy program ochrony zdrowia psychicznego, który będzie obowiązywał aż do 2030 roku. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej pomocy osobom borykającym się z problemami natury psychicznej.

Program ochrony zdrowia psychicznego
fot. czestochowa.pl

Program ochrony zdrowia psychicznego

Program został przyjęty przez Radę Miasta i obowiązywać ma do 2030 roku. Jego założeniem jest przede wszystkim zapewnienie wszechstronnej, wieloaspektowej, profesjonalnej pomocy osobom, które muszą zmagać się z problemami natury psychicznej. Ważna w programie będzie współpraca wielu instytucji:

Grażyna Stramska-Świerczynska: Oprócz placówek służby zdrowia, które powołane są do tego, aby już udzielać takiej profesjonalnej opieki zdrowotnej, również następuje współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, aby te osoby właśnie już po procesie leczenia aktywizować do pracy, aby wychodziły do środowiska, żeby nie siedziały w domu odizolowane i zamknięte. Ponadto też ważne jest, aby osoby, które właściwie czasami bardzo zagubione są, również miały zapewnioną tę pomoc socjalną i tu jest właśnie bardzo potrzebna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Placówką, która koordynuje wszystkie działania w tej dziedzinie, jest Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Orkana 139. To właśnie tam udzielane będą wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu pomocy, czy też pacjenci będą kierowani do innych placówek objętych programem jak np. poradnie przy Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ulicy Barbary lub w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy PCK:

Grażyna Stramska-Świerczynska: Na terenie tego centrum jest punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie osoby, które wymagają takiej pomocy, mogą się zgłaszać i tam są oferowane różne formy właśnie tej pomocy. Jest indywidualna terapia czy też grupowa psychoterapia, są indywidualne rozmowy z psychologiem. Również w ramach tej struktury jest klub pacjenta, gdzie przychodzą osoby, które właśnie mają problemy, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, ale też mogą przychodzić ze swoimi rodzinami. Uczestnictwo w takiej grupie wsparcia jest bardzo istotne.

Nowością wprowadzoną przez nowy, miejski program ochrony zdrowia psychicznego jest zapewnienie osobom zmagającym się z problemami psychicznymi wszechstronnej i holistycznej opieki. Obejmie ona dorosłych, młodzież i dzieci:

Grażyna Stramska-Świerczynska: Po pandemii są pewne takie zachowania, które może nieadekwatne są do sytuacji, które występują. Jest izolacja też młodych, są stany lękowe i będziemy właśnie opracowywać takie małe programy i będziemy też również pracować z dziećmi i młodzieżą, aby po prostu te stany napięcia, te stany związane i ze stresem i również związanymi z różnymi egzaminami, z samą nauką, szkołą, również niwelować.

Mówiła Grażyna Stramska-Świerczynska, Naczelnik Wydziału Zdrowia UM.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj