Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie cały czas jest w trudnej sytuacji finansowej

Facebook Twitter

Zeszłoroczne straty placówki wymusiły, aby miasto udzieliło jej pomocy finansowej. Rada Miasta zdecydowała o pokryciu straty z miejskiego budżetu.

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie cały czas jest w trudnej sytuacji finansowej

Wszyscy złożyliśmy się więc na ujemny wynik w rocznym bilansie, a chodzi o niebagatelną kwotę ponad 14 mln złotych:

Włodzimierz Tutaj: Miejski szpital osiągnął w zeszłym roku taki wynik finansowy, który zamknął się stratą w kwocie ponad 20 milionów 800 tysięcy złotych, co zostało potwierdzone w badaniu rocznego sprawozdania finansowego szpitala przez biegłego rewidenta. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący zakład opieki zdrowotnej, czyli w tym przypadku samorząd, może pokryć jego stratę za rok obrotowy, pomniejszone o koszty amortyzacji, które w miejskim szpitalu wyniosły w ubiegłym roku blisko 6,3 miliona złotych. Zatem wysokość straty do pokrycia przez miasto wynosi ostatecznie nieco ponad 14 i pół miliona.

– mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik z częstochowskiego magistratu. Brak takiej pomocy finansowej oznaczałby problemy w funkcjonowaniu miejskiej placówki:

Włodzimierz Tutaj: Do niedawna był to obowiązek samorządu i to miasto Częstochowa czyniło w przeszłości. Ponieważ Miejski Szpital Zespolony, tak jak wiele innych szpitali, nie tylko powiatowych i wojewódzkich, od lat zmaga się z niedofinansowaniem i niedoszacowaniem kontraktu na świadczenia medyczne ze strony NFZ. Ostatnio problemem jest także wzrost kosztów działalności, w tym wydatków związanych z obowiązkową regulacją wynagrodzeń, na które NFZ także w pełni nie przekazuje środków na kwoty podwyżek.

Miejski Szpital Zespolony od lat zmaga się z niedofinansowaniem ze strony NFZ, informuje Urząd Miasta. W zeszłym roku jego działalność przyniosła straty wynoszące ponad 20,8 mln złotych. Aby zabezpieczyć potrzeby pacjentów, radni postanowili ponownie wspomóc lecznicę:

Włodzimierz Tutaj: Po nowelizacji w 2021 roku ustawy o działalności leczniczej, zapis o pokryciu straty przez organ prowadzący nie ma już charakteru obligatoryjnego. Jednak brak pomocy ze strony miasta uniemożliwiłby wyregulowanie przez szpital bieżących zobowiązań, czego efektem byłoby ograniczenie zakresu i jakości usług leczniczych. Środki Miejskiemu Szpitalowi Zespolonego zostaną przekazane przez budżet miasta w kilku transzach.

„Przy niedoszacowaniu szpitali ze strony NFZ, dofinansowanie placówek przez samorządy jest niezbędne, mimo kłopotów finansowych miasta” – dodaje rzecznik UM Włodzimierz Tutaj.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 lutego 2024