Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie kolejny rok ze stratą. Pokryje ją miasto

Facebook Twitter

Radni Częstochowy znów zdecydowali o uzupełnieniu długu szpitala z miejskiej kasy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta, podjęta i przegłosowana została uchwała o pokryciu ubiegłorocznej straty netto Miejskiego Szpitala Zespolonego. Za 2022 rok placówka wygenerowała ponad 14,5 mln zł straty.

Została ujęta w sprawozdaniu finansowym, które zatwierdziła rada. Jak przekonuje samorząd sprawozdanie finansowe placówki zostało przyjęte, bo brak wsparcia oznaczałby problemy w funkcjonowaniu szpitala i groził obniżeniem poziomu zabezpieczenia medycznego mieszkańców Częstochowy oraz naszego subregionu.

W 2022 roku SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie – składający się z jednostek szpitalnych zlokalizowanych przy ul. Mirowskiej, Mickiewicza i Bony – świadczył usługi w zakresie udzielania całodobowych świadczeń stacjonarnej opieki medycznej, ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zatrudniał w ubiegłym roku personel medyczny, pomocniczy i obsługi na ok. 850 etatach.

Miejski Szpital Zespolony osiągnął w 2022 r. przychody w kwocie 147,9 mln zł, natomiast łączne koszty działalności wyniosły ponad 168,6 mln zł. Wynik finansowy z działalności gospodarczej szpitala zamknął się więc stratą w kwocie ponad 20,8 mln zł, co zostało potwierdzone w badaniu rocznego sprawozdania finansowego szpitala przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący zakład opieki zdrowotnej może pokryć jego stratę za rok obrotowy pomniejszoną o koszty amortyzacji, które w miejskim szpitalu wyniosły w 2022 r. wyniosły blisko 6,3 mln zł, zatem wysokość straty do pokrycia przez miasto wynosi ostatecznie 14 mln 544 tys. zł.

Ze sprawozdania za 2022 rok wynika, że na koniec roku wartość kapitału (funduszu) własnego szpitala wynosiła minus 94,7 mln zł, więc Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie nie może pokryć straty we własnym zakresie, w sposób określony w art. 57 ustawy o działalności leczniczej, czyli z funduszu zakładu.

Po nowelizacji w 2021 r. m.in. ustawy o działalności leczniczej zapis o pokryciu straty przez organ prowadzący nie ma już charakteru obligatoryjnego, jednak brak pomocy ze strony miasta uniemożliwiłby regulowanie przez szpital bieżących zobowiązań, czego efektem byłoby ograniczenie zakresu i jakości usług leczniczych. Środki zostaną przekazane szpitalowi w kilku transzach.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj