Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Kiedy drogi w Herbach i Blachowni? Kontynuacja programu budowy 100 obwodnic w naszym województwie

Facebook Twitter

Program budowy 100 obwodnic doczeka się kontynuacji w 2024 roku w województwie śląskim. Jak zapowiada katowicki oddział GDDKiA, przetarg na realizację obwodnicy Pradeł ogłoszony zostanie jeszcze w grudniu.

drogi w Herbach

To oznacza, że po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do programu, inwestycja nabierze tempa w przyszłym roku. Pozostałe trzy obwodnice są jeszcze w fazie przygotowania. Ogłoszenie przetargu dla budowy obwodnicy Szczekocin zaplanowano w II kwartale 2024 r., a jej realizację na lata 2025-2027. Zostanie też w ciągu pół roku złożony wniosek o wydanie decyzji dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu DK46. Tu przetarg pojawi się w III kwartale 2025 r., a budowa możliwa jest w latach 2026-2029.

Obwodnica Kroczyc

Trasa stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu szukamy wykonawcy. Koniec tej trasy będzie się łączył z obwodnicą Pradeł. Jednojezdniowa droga o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja między innymi wynika z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca drodze, w tym dwa skrzyżowania typu rondo.

Obwodnica Kroczyc fot. GDDKiA

Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które powstaną w ramach tego zadania, należą: przejście dla zwierząt nad szlakiem ich migracji oraz drogą dojazdową, wiadukt drogowy nad przejazdem gospodarczym oraz szlakiem migracji zwierząt, wiadukt drogowy nad drogą gminną nr 674017S czy wiadukt drogowy nad szlakiem migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze, pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za sprawą obwodnic, z kilku miast wyprowadzony będzie ruch tranzytowy. Pięć obwodnic będzie miało łączną długość prawie 50 km i pozwolą ominąć Blachownię i Herby w ciągu DK46 oraz położone wzdłuż DK78 Nakło Śląskie i Świerklaniec, Kroczyce, Pradła, Szczekociny i Goleniowy.

Program budowy 100 obwodnic w województwie śląskim

Pozostałe trzy obwodnice są jeszcze w fazie przygotowania. Ogłoszenie przetargu dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78 zaplanowano w II kwartale 2024 r., a jej realizację w latach 2025-2027.

Do końca II kwartału 2024 r. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu DK46. Ogłoszenie przetargu zaplanowano w III kwartale 2025 r., a jej realizację w latach 2026-2029.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu DK78 jest na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z elementami koncepcji programowej. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2029. Początek projektowanej obwodnicy uległ zmianie w stosunku do poprzednich rozwiązań. Droga zostanie włączona do projektowanego w ramach S11 węzła Tarnowskie Góry Zachód jako kolejny wariant do przeanalizowania w ramach opracowania STEŚ. Z kolei decyzja odnośnie doboru przekroju drogi zostanie podjęta po weryfikacji opracowania prognozy ruchu.

W ciągu kilku lat, za sprawą realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic, z kilku miast wyprowadzimy ruch tranzytowy. Pięć obwodnic będzie miało łączną długość prawie 50 km i pozwolą ominąć Blachownię i Herby w ciągu DK46 oraz położone wzdłuż DK78 Nakło Śląskie i Świerklaniec, Kroczyce, Pradła, Szczekociny i Goleniowy.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 1 marca 2024