StartWiadomość dnia Wiadomości

Jaki zapłacisz podatek od nieruchomości?

Decyzje w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2016 rok, podobnie jak w ostatnich latach, otrzymują wszyscy właściciele i współwłaściciele nieruchomości, ale podatek trzeba zapłacić tylko jeden raz.

Może to oznaczać w istocie, że pismo urzędowe dotrze równocześnie do kilku osób zajmujących daną nieruchomość, ale pamiętajcie, że nie wszystkie te osoby zawiadomione listownie o podatku muszą wnosić opłatę do urzędu.

W przypadku wpłat podatku proporcjonalnie do posiadanych udziałów przez kilka osób, podział kwoty ustalają już sami współwłaściciele. Przypomnijmy tylko, że jak w poprzednich latach decyzje podatkowe doręczają mieszkańcom Częstochowy pracownicy Urzędu Miasta, dzieje się to bezpośrednio na adres zamieszkania.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują również nowe wzory formularzy podatkowych, które znajdziecie zarówno w magistracie jak i na głównej miejskiej stronie w formie cyfrowej.

Zostaw komentarz