Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jak pracuje Urząd Miasta?

Facebook Twitter

Od poniedziałku (26.05) w budynkach Urzędu Miasta funkcjonuje więcej stoisk bezpośredniej obsługi interesantów. Jednak w budynkach magistratu przy ul. Śląskiej i ul.Waszyngtona nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią.

Mówi rzecznik Urzędu Miasta– Włodzimierz Tutaj:

Umówione wcześniej osoby są przyjmowane w biurach obsługi interesantów wewnątrz budynków UM przy ul. Waszyngtona oraz ul. Śląskiej. W Urzędzie Miasta Częstochowy nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią, ale sukcesywnie powraca bezpośrednia obsługa interesantów. Celem jest ułatwienie mieszkankom i mieszkańcom załatwiania urzędowych spraw. Zwłaszcza tych związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej. Dlatego – oprócz funkcjonującego przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 punktu kancelaryjnego w godzinach 8-15 oraz okienek obsługi dla umówionych wcześniej interesantów, Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmował osoby załatwiające swoje sprawy na poszczególnych stanowiskach w biurze obsługi interesanta.

Niezbędny jest nadal wcześniejszy kontakt telefoniczny, aby umówić się na załatwianie sprawy z konkretnym wydziałem, co – jak pokazują niektóre statystyki – nie jest kłopotliwe dla interesantów:

Tu warto dodać, że według analizy przeprowadzonej przez ogólnopolską firmę leasingową, od początku ogłoszenia stanu epidemicznego, częstochowski Referat Komunikacji zarejestrował procentowo więcej pojazdów, niż miało to miejsce w innych miastach. Współczynnik w przypadku Częstochowy wyniósł 64 %, gdy w innych analizowanych miastach było to poniżej 40%.

Jaki inne zmiany mamy w częstochowskich urzędach?

W Urzędzie Miasta przy ulicy Waszyngtona czynna jest także sala dla umówionych wcześniej interesantów załatwiających sprawy z zakresu ewidencji gospodarczej, zezwoleń alkoholowych czy przewozu osób. Swoje okienko bezpośredniej obsługi uruchomił także Wydziału Geodezji i Kartografii. Na stanowiskach w biurze obsługi lub w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy portierni są także – po wcześniejszym umówieniu – obsługiwani interesanci wydziałów budynku przy ul. Śląskiej. Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji aktów zgonu dostępne są cały czas w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha. Przy załatwianiu innych spraw związanych z aktami stanu cywilnego interesanci proszeni są o uprzedni kontakt telefoniczny z USC.

Sprawy w Urzędzie Miasta można także nadal załatwiać drogą pocztową i pocztą elektroniczną:

Oczywiście nadal możliwe i polecane jest przesyłanie do Urzędu Miasta wniosków pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną poprzez platformy ePUAP, SEKAP. W obecnej sytuacji, związanej ze stanem epidemii, tryb załatwienia danej sprawy najlepiej zawsze uzgodnić z Urzędem Miasta drogą telefoniczną lub z pomocą poczty elektronicznej. W portalu miejskim dostępne są aktualne, szczegółowe informacje dotyczące obsługi interesantów (…). Informacje wywieszone są też na budynkach Urzędu Miasta. znajdują się też.

Magistrat otwarty jest w godzinach od 8.00 do 15.00.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 marca 2021