Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Gaz już płynie. Cztery gminy podłączone do gazociągu

Facebook Twitter

Gazyfikacja na potrzeby miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice wreszcie zakończona. Prace trwały ponad 4 lata.

Ulatniający się gaz uszkodzony gazociąg na ul. Pirotechników
fot. webandi /pixabay.com

Gaz wreszcie popłynął. Celem była poprawa bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców. Udało się doprowadzić gazociąg dla potrzeb indywidualnych odbiorców, łącznie w czterech gminach niedaleko Częstochowy.

Dotąd sieć nie była tu zorganizowana i funkcjonalna, a obszar był jednym z najsłabiej zgazyfikowanych regionów województwa śląskiego. Prace trwały od początku 2019 roku. Powstało ok. 95 km gazociągu.

W ramach gminy Wręczyca Wielka projekt objął też Wręczycę Małą oraz Grodzisko. W Gminie Opatów dostęp do sieci otrzymali mieszkańcy Iwanowic Dużych, Opatowa, Waleńczowa i Złochowic. Szacuje się, że inwestycja zapewni możliwość korzystania z paliwa gazowego przez ok. 24,5 tys. mieszkańców naszego regionu. Całe przedsięwzięcie kosztowało 79 mln zł, 38 mln to dofinansowanie unijne.

fot. www.psgaz.pl

Polska Spółka Gazownictwa od lat buduje doskonałe relacje z lokalnymi społecznościami, a w województwie śląskim jest postrzegana jako przedsiębiorstwo o znakomitej renomie. Gratuluję ukończenia tej inwestycji, która pozwoliła na zgazyfikowanie kolejnej „białej plamy” na mapie polskiego systemu dystrybucji gazu ziemnego

– powiedział Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski.

Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści: senator Ryszard Majer oraz posłowie: Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka i Andrzej Gawron podkreślali znaczenie inwestycji nie tylko dla lokalnych mieszkańców i przedsiębiorców oraz ochrony środowiska naturalnego, ale również dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego tej część województwa śląskiego.

Polska Spółka Gazownictwa gotowa jest do kolejnych działań inwestycyjnych, które służyć będą przede wszystkim lokalnym społecznościom. Dla dalszych sukcesów istotne jest przychylne otoczenie prawne. Duże znaczenie dla realizacji tego projektu miało wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego. Dla przyszłych inwestycji pomocne byłoby również uznanie nośnika energii, jakim jest paliwo gazowe, nie za przejściowe, ale za trwały element systemu energetycznego

– stwierdził Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

Prace związane z budową sieci gazowej rozpoczęto na początku 2019 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 79 mln zł, z czego 38 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. – Dziękuję przedstawicielom władz wojewódzkich oraz lokalnych za doskonałą współpracę i wsparcie okazywane na każdym etapie realizacji inwestycji. Przeprowadzenie tego procesu nie byłoby możliwe, gdyby nie doskonałe relacje inwestora, czyli PSG, z lokalnymi samorządowcami

– przyznał Ziemowit Podolski, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj