StartWiadomości

Dr hab. Jerzy Mizgalski z Akademii Jana Długosza jednym z laureatów Nagrody im. Karola Miarki

Z województwa opolskiego – historyk i politolog prof. Danuta Kisielewicz oraz dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska. Gratulujemy.

Dr hab. JERZY MIZGALSKI jest profesorem Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, kierownikiem Zakładu Polityki Lokalnej i Mniejszości Narodowych Instytutu Nauk Politycznych Akademii, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Jego praca naukowo-dydaktyczna była i nadal jest związana z częstochowską Akademią, w której pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Instytutu Filozoficzno-Historycznego, zastępcy dyrektora Instytutu Administracji, prodziekana do spraw studenckich Wydziału Filologiczno-Historycznego, także prorektora do spraw nauczania i wychowania.

Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Tożsamość polityczna. Studium zjawiska. Tożsamość polityczna polskich Żydów w XIX i XX wieku na przykładzie Częstochowy”.

Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problemów tożsamości, działalności samorządu, funkcjonowania wspólnot lokalnych, mniejszości etnicznych i religijnych, kultury i obyczajowości żydowskiej.

Jest przewodniczącym Rady Muzeum Częstochowskiego, organizatorem licznych konferencji naukowych, a także redaktorem oraz autorem publikacji naukowych w wielu polskich i anglojęzycznych monografiach naukowych o tematyce historycznej.

W czerwcu tego roku  odebrał „Laur  Pamięci” – wyróżnienie  ustanowione  przez Ambasadę  Izraela w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z okazji 25-lecia ponownego nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Izraelem. Jest również  laureatem nagrody „Chroniąc Pamięć”, przyznawanej Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski. Otrzymał ją za wkład w propagowanie wiedzy o historii i kulturze częstochowskich Żydów, czemu dał wyraz, redagując naukowo monografie „The Jews of Częstochowa. The Fate of Częstochowa Jews 1945–2009” (2012) oraz „Tożsamość a stereotypy. Żydzi i Polacy” (2014).

Zostaw komentarz