StartWiadomości

Częstochowski urząd pracy podsumował projekt realizowany przeciw bezrobociu i wykluczeniu społecznemu

W mieście i regionie w ten sposób zaangażowano w prace społecznie użyteczne ponad 100 osób.

– mówi Grażyna Klamek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Program skierowano do częstochowian, ale też mieszkańców gmin: Blachownia, Konopiska, Rędziny czy Dąbrowa Zielona. Bezrobotnym zapewnione zostały ponadto warsztaty obejmujące poradnictwo grupowe i indywidualne…

W czasie dwóch miesięcy bezrobotni objęci programem pracowali na rzecz lokalnych społeczności oraz uczestniczyli w sumie w 80 godzinach warsztatów.

Zostaw komentarz