Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Aplikacja mobilna GUS Geo. Gratka dla miłośników map i statystyk

Facebook Twitter

Główny Urząd Statystyczny informuje o stworzeniu aplikacji GUS Geo. Jest już dostępna. Możemy w niej m. in. przeglądać mapy, czy prezentować dane tematyczne przy użyciu metod kartograficznych.

Aplikacja GUS Geo dostępna jest na systemy iOS i Android. Umożliwia przeglądanie aplikacji mapowych PDS oraz prezentację danych tematycznych GUS przy użyciu metod prezentacji kartograficznej. Wyświetla podstawowe statystyki dla jednostek terytorialnych, umożliwia wyszukiwanie obiektów.

Gotowe mapy i statystyki możemy analizować za pomocą gotowego katalogu zasobów. Możemy także sami utworzyć prezentację danych tematycznych, a następnie nałożyć warstwę statystyczną, z dostępnych obszarów:

 • ceny,
 • finanse przedsiębiorstw (dane kwartalne),
 • finanse publiczne,
 • fundusze unijne (dane półroczne),
 • gospodarka mieszkaniowa i komunalna,
 • gospodarka społeczna,
 • handel i gastronomia,
 • inwestycje i środki trwałe,
 • kultura,
 • leśnictwo i łowiectwo,
 • ludność,
 • narodowe spisy powszechne,
 • nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne,
 • ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny,
 • organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości,
 • podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne,
 • podział terytorialny,
 • powszechne spisy rolne,
 • przemysł i budownictwo,
 • rachunki regionalne,
 • rolnictwo,
 • rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny,
 • rynek nieruchomości ,
 • rynek pracy,
 • samorząd terytorialny,
 • stan i ochrona środowiska,
 • szkolnictwo,
 • szkolnictwo wyższe,
 • transport i łączność,
 • turystyka,
 • wychowanie przedszkolne,
 • wynagrodzenia i świadczenia społeczne.

Aplikacja jest darmowa.

źródło: GUS.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024