StartWiadomość dnia Wiadomości

Warto pamiętać o pomocy finansowej jaka przysługuje uczniom w trudnej sytuacji materialnej

Wyjaśnia Olga Dargiel, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Wysokość świadczenia zależna jest od ilości zgłoszeń, jakie szkoły przekażą do MOPS-u. Co ważne z podobnego wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarówno publicznych jak i niepublicznych placówek oświaty…

Górna granica wieku osoby, która może skorzystać ze stypendium to 24 lata pod warunkiem kontynuacji kształcenia, dodaje Olga Dargiel rzecznik częstochowskiego MOPS-u. Dodajmy że wśród dokumentów potrzebne są informacje o dochodach uzyskiwanych w poprzednim miesiącu, w dochód na członka rodziny nie są wliczane świadczenia wychowawcze „500 +”.

Zostaw komentarz