StartWiadomość dnia Wiadomości

W piątek i w sobotę „Podziel się posiłkiem”!

Rusza kolejna zbiórka żywności dla najmłodszych „Podziel się Posiłkiem”

W dniach 28-29 września br. w regionie częstochowskim odbędzie się kolejna edycja zbiórki żywności „Podziel się Posiłkiem”. Akcję w całej Polsce przeprowadzą Banki Żywności przy wsparciu firmy Danone.

Zbiórka zorganizowana zostanie również w 50 placówkach handlowych na terenie Częstochowy, Blachowni oraz Kłobucka. Przez dwa dni wolontariusze będą zbierać produkty przeznaczone dla instytucji wspierających dzieci i młodzież.

Akcja Banku Żywności w Częstochowie zostanie przeprowadzona dzięki zaangażowaniu 400 wolontariuszy.

W najbliższy piątek i sobotę w całym kraju zorganizowana zostanie kolejna publiczna zbiórka żywności „Podziel się Posiłkiem”. Wśród całorocznych działań podejmowanych przez Banki Żywności w Polsce akcja ta ma znaczenie szczególne. Przez dwa dni, w kilkuset sklepach, w dużych i małych miejscowościach, przy wsparciu kilkunastu tysięcy wolontariuszy Banki Żywności będą zbierały produkty spożywcze dla najmłodszych. Beneficjentami akcji „Podziel się Posiłkiem” są organizacje pozarządowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży.

Od kilku już lat Banki Żywności w istotny sposób zwracają uwagę na fakt występowania problemu niedożywienia wśród najmłodszych. Wskazują na konsekwencje braku regularnego dostępu do posiłków w szkołach dla wszystkich uczniów. Badania prowadzone przez instytucje naukowe wskazują na utrwalanie się zjawiska trwałego niedożywienia lub spożywania posiłków kalorycznie niedostosowanych do wymagań i oczekiwań młodego organizmu. Kampanie społeczne prowadzone na rzecz poprawy obecnej sytuacji, dotacje oraz programu pomocy żywnościowej jedynie w części łagodzą wciąż trudną sytuację w zakresie dożywiania uczniów.

Zbiórka żywności „Podziel się Posiłkiem” jest dobrym przykładem współpracy sektora pozarządowego, mediów oraz biznesu na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Ilość produktów pozyskiwanych każdego roku świadczy o dużym zainteresowaniu zbiórką. Popularność kampanii wzrasta z każdą jej edycją. Wysoki poziom organizacyjny zbiórki oraz profesjonalnie przygotowane materiały reklamowe w znacznym stopniu uwiarygadniają akcję i zachęcają do przyłączenia się do grona darczyńców.

Bank Żywności w Częstochowie prosi o przekazywanie produktów trwale pakowanych, o bezpiecznym terminie przydatności do spożycia.

Wspólnie sprawmy aby 28 i 29 września w częstochowskich sklepach było nas jak najwięcej. Każdy, najmniejszy podarunek sprawia radość. Dlatego podzielmy się posiłkiem. Wszyscy.

Więcej informacji o Bankach Żywności oraz o samej akcji na stronie internetowej: www.bankizywnosci.pl oraz pod nr tel. 0 507 16 26 16.

Zostaw komentarz