Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

UJD Uniwersytetem Europejskim. Częstochowska uczelnia otrzyma sporą gotówkę na realizacje międzynarodowych programów

Facebook Twitter

Sukces Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie - otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego. Dla częstochowskiej uczelni to szansa na dalsze umiędzynarodowienie kierunków studiów i rozszerzenie współpracy naukowej:

UJD

UJD Uniwersytetem Europejskim

Uniwersytet Jana Długosza uzyskał to zaszczytne miano w rezultacie przystąpienia do konsorcjum COLOURS, a także w efekcie współudziału w ogromnym, międzynarodowym projekcie. Otrzymał on dofinansowanie w wysokości ok. 15 mln Euro i potrwa przez 4 lata. Konsorcjum skupia 9 krajów z Unii Europejskiej, w tym UJD i ma promować wspólne, międzynarodowe programy edukacyjne. Współpraca ta zwiększy mobilność studentów i pracowników uczelni, a także wesprze transfer wiedzy i technologii.

Fot. czestochowa.pl

Na tę chwilę działa 50 takich uniwersyteckich konsorcjów zrzeszających ponad 430 uczelni z 35 krajów (w tym wszystkich członków UE). Takie międzyuczelniane stowarzyszenia mają ułatwiać młodemu, otwartemu, mobilnemu pokoleniu Europejczyków uzyskanie dyplomu poprzez studiowanie w różnych krajach, w różnych językach. Mają podnieść także międzynarodową konkurencyjność szkół wyższych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj