Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Uczniowie wracają do szkół

Facebook Twitter

Uczniowie po feriach wracają do nauki. Jak będzie wyglądać organizacja nauki? Zgodnie z decyzją rządu, dzieci klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej – w ścisłym reżimie sanitarnym.

fot. markusspiske / pixabay.com

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu.

Nadal będą się uczyć zdalnie klasy od 4 do 8 podstawówek a także młodzież szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Dla młodzieży klas 8 szkół podstawowych oraz klas maturalnych dyrektorzy nadal będą mogli organizować indywidualne konsultacje lub konsultacje w małych grupach.

Jak mówi Marcin Breczko z Urzędu Miasta „Dla młodzieży klas VIII szkół podstawowych oraz klas maturalnych dyrektorzy nadal mogą organizować konsultacje indywidualne lub w małych grupach.” Podobnie jak przed feriami, dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad bądź turniejów.

Zachowana zostaje możliwość realizowania szkolenia sportowego w szkołach i oddziałach sportowych, w formie stacjonarnej. Od 18 stycznia szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego na takich zasadach jak przed feriami.

Jakie są zatem zasady prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kształcenia zawodowego?

Zajęcia praktyczne i praktyki mogą odbywać się w wymiarze maksymalnie 10 godzin w tygodniu, w wybranych dniach, w grupach umożliwiających zachowanie bezpiecznego dystansu. Uczniowie szkół branżowych I stopnia nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile nie występują u tych pracodawców zdarzenia, które mogłyby zagrozić zdrowiu uczniów w związku z epidemią.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla dyrektorów szkół w dużym stopniu opierają się na tych znanych choćby z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące organizacji zajęć, higieny, dezynfekcji pomieszczeń, organizacji posiłków czy postępowania w razie podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Ze szczegółowymi wytycznymi sanitarnymi dla klas I-III szkół podstawowych można się zapoznać w załączniku poniżej lub na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 a także na www.czestochowa.pl

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 marca 2023