Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Testy na Covid-19 dla pracowników pomocy społecznej

Facebook Twitter

Darmowe testy na covid-19 dla pracowników pomocy społecznej obiecuje zarząd województwa śląskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach specjalnego projektu przewiduje wykonanie 4500 testów.

Potrzebę przebadania pracowników mogą zgłaszać kierownicy OPS-ów, domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych czy innych instytucji pomocowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” przewiduje wykonanie 4500 testów na obecność covid-19 wśród pracowników pomocy społecznej.

W ciągu najbliższych dni kierownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych i innych instytucji pomocowych mogą zgłaszać potrzeby w zakresie testowania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – doprecyzowuje Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

Projekt o wartości 2 999 999,99 zł współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II, działanie 2.5.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj