Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Termomodernizacja szkół w Częstochowie. Mamy listę kolejnych placówek!

Facebook Twitter

Szkoła Podstawowa numer 2, 12, 27, szkoła 54 oraz SP10 i Przedszkole numer 22. 6 kolejnych placówek w Częstochowie szykuje się do termomodernizacji. Miasto informuje o finale przetargu na opracowanie projektów na prace, które mają być wykonane ze wsparciem środków unijnych.

Termomodernizacja szkół w Częstochowie

Termomodernizacja szkół w Częstochowie – ostatnie lata to 50 miejsc, w które zainwestowano

Autorzy opracowań mają przygotować dokumentację najpóźniej do końca stycznia przyszłego roku. A termomodernizacje to nie tylko docieplanie budynków, ale także zmiany estetyczne, bo placówki mają nowe, ładne elewacje. W ramach dofinansowanego z UE projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, prace objęły 30 szkół, bursy, przedszkola, ale także krytą pływalnię MOSiR przy alei Niepodległości czy halę sportową „Częstochowianki”.

W ostatnich latach miastu udało się przeprowadzić termomodernizacje ok. 50 miejskich jednostek, w większości z udziałem środków zewnętrznych, w tym w ramach dofinansowanego z UE projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Prace objęły 30 szkół, bursy, przedszkola, ale także krytą pływalnię MOSiR przy alei Niepodległości czy halę sportową „Częstochowianki”. Chcemy nadal poprawiać efektywność energetyczną, estetykę i komfort nauki w naszych placówkach oświatowych, dlatego planujemy kolejne inwestycje, na które możemy uzyskać fundusze europejskie w nowym unijnym rozdaniu.

– podsumowuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Nie tylko cieplej i oszczędniej, ale także ładniej. fot. czestochowa.pl

Obecny przetarg dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków: Szkół Podstawowych nr 2 przy ul. Baczyńskiego, nr 12 przy ul. Warszawskiej, nr 27 przy ul. Rozdolnej, nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kukuczki, Zespołu Szkół przy ul. Prusa oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Olsztyńskiej (składającego się z SP 10 i Miejskiego Przedszkola nr 22).

Zakres projektowy zadań obejmuje m.in. inwentaryzację budowlaną obiektów, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachów, odprowadzenie wód opadowych, wymianę źródła oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach, opracowanie audytu energetycznego, a także – w przypadkach części budynków – wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Termomodernizacja szkół w Częstochowie trwa fot.czestochowa.pl

Środki zewnętrzne na planowane inwestycje mają pochodzić z funduszy unijnych okresu 2021-27.

Skonkretyzowane plany inwestycyjne w zakresie termomodernizacji w obecnym okresie programowania środków europejskich dotyczą też 9 kolejnych miejskich jednostek oświatowych, dla których również wkrótce będzie tworzona dokumentacja projektowa.

Termomodernizacja szkół w Częstochowie – które placówki następne? fot. czestochowa.pl

W sumie dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Strategii Rozwoju Subregionu Północnego do 2030 r. w Częstochowie planowane są inwestycje w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków w 20 placówkach edukacyjnych (9 szkołach podstawowych, 5 szkołach średnich i 6 przedszkolach). Mają być realizowane w trzech etapach do 2029 r.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj