Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie. Wyróżnienia przyznane [FOTO]

Facebook Twitter

Miejskie wyróżnienia „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” przyznane. Z okazji 11 listopada wręczone je na specjalnym koncercie w filharmonii. W tym roku laureatami zostali Rafał Piotrowski, dzięki jego staraniom został zrealizowany projekt historyczny „Dęby Pamięci” oraz utworzony Plac Katyński, organizuje pomoc humanitarną, między innymi do walczącej Ukrainy.

fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie

Transporty pomaga też wysyłać druga z wyróżnionych siostra Milena Banach ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt z niepełnosprawnościami. Miejskie wyróżnienie „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” otrzymał także ppłk Cezary Kubiak, współorganizator i prowadzący uroczystości patriotyczne w mieście i regionie.

Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Ponadto Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali Andrzej Czerwiński oraz Rafał Piotrowski (odznaczenia wręczał ppłk Krzysztof Tomaszewski), a Odznakę „Polska Niepodległa 1918-2018” przyznawaną przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – mjr Jan Cichoń (przekazał ją Piotr Włoczek).

Główne miejskie uroczystości „Urodzin Niepodległej” odbyły się w sobotę 11 listopada po południu.
Po złożeniu kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza i przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki nastąpił przemarsz na plac Biegańskiego, gdzie m.in. odczytano Apel Pamięci, odbyła się przysięga klas mundurowych a delegacje miejskich środowisk i przedstawiciele służb mundurowych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie fot. Łukasz Kolewiński (UM)

To dzień, w którym wspominamy bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność. Jest to też okazja do pochylenia się nad znaczeniem i sensem idei niepodległości

– mówił na placu Biegańskiego prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

105 lat temu nasz naród odzyskał pełną suwerenność.Ta rocznica przypomina nam, by pielęgnować wartości takie, jak odpowiedzialność, solidarność, wierność, sprawiedliwość i honor. To czas, by ze szczególnym uznaniem wspomnieć ludzi, którzy oddali swoje życie w walce o te wartości i nową Polskę. Święto Niepodległości przetrwało w tradycji oraz w świadomości Polaków jako dzień będący wyrazem szacunku dla minionych pokoleń, ale to również czas, by z odwagą patrzeć w przyszłość. Nasz udział w Urodzinach Niepodległej to dowód, że potrafimy wznieść się ponad podziały i stawić się tu – pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, człowieka-symbolu tamtych zmian.
Już wiek temu, w odrodzonej Polsce wśród tworzących się elit politycznych myślano w kategoriach szerszej, środkowoeuropejskiej unii, co w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie wiele lat później w przystąpieniu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Członkostwo w tych organizacjach jest w dalszym ciągu gwarantem naszego bezpieczeństwa i rozwoju pod względem społecznym oraz gospodarczym (…).

W uroczystości na placu wzięli udział częstochowscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, duchowieństwa, wojska, policji i straży pożarnej, stowarzyszeń i instytucji miejskich oraz mieszkańcy Częstochowy.

Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Posterunek honorowy przy pomniku Józefa Piłsudskiego wystawiły: Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, Straż Miejska oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

W przemarszu i „Urodzinach Niepodległej” uczestniczyły także: poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, kompanie honorowe klas mundurowych częstochowskich szkół, grupa rekonstrukcyjna – Garnizon Fortecy Częstochowskiej, Orkiestra Dęta z Mykanowa pod batutą Krzysztofa Witczaka, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej – Dźbów pod batutą Piotra Janika, pojazdy zabytkowe przygotowane przez Automobilklub Częstochowski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także poczty sztandarowe Miasta Częstochowy, szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz organizacji kombatanckich.

Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie. Zdjęcia

SYLWETKI NAGRODZONYCH WYRÓŻNIENIEM „TYM, CO SŁUŻĄ MIASTU I OJCZYŹNIE”.

Siostra Milena Banach

Pracuje w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, który jest niepubliczną placówką dla dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną, słabosłyszących, słabowidzących, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ramach współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży organizowała zawody sportowe, wyjazdy krajoznawczo-formacyjne i integracyjne: spływy, rajdy i pielgrzymki. Uczestniczyła w Przystankach Jezus na festiwalu muzycznym w Kostrzynie nad Odrą.
Znana jest m.in. z organizacji szopki bożonarodzeniowej na placu Biegańskiego, spotkań „Kolędowanie na Bieganie”, „Orszaku Trzech Króli”, ferii dla dzieci. Jako wolontariuszka współpracuje z Fundacją Św. Barnaby. Bierze udział w organizowaniu transportów humanitarnych na Ukrainę, a także w posłudze osobom rannym i chorym w czasie pobytów w Ukrainie.

Podpułkownik Cezary Kubiak

Z zaangażowaniem współpracuje z częstochowskimi szkołami. Przez wiele lat przygotowywał klasy mundurowe do uroczystego złożenia przysięgi. Odpowiadał za organizacje i przebieg Międzynarodowych Pielgrzymek Wojskowych. Jest współorganizatorem i prowadzącym uroczystości patriotyczne w mieście i regionie. Przeprowadził ponad 500 różnego rodzaju uroczystości, w tym z udziałem kompanii honorowych Wojska Polskiego i innych służb. Za swoje zaangażowanie na rzecz obronności oraz popularyzację w społeczeństwie postaw obywatelskich i patriotycznych został wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami.

Rafał Piotrowski

Jego działalność jest związana m.in. z krzewieniem pamięci o historii Polski i Polaków, szczególnie tych związanych z Częstochową i regionem. Dzięki jego staraniom został zrealizowany projekt historyczny „Dęby Pamięci” oraz utworzony Plac Katyński. Inicjował i współorganizował mnóstwo uroczystości, ceremonii szkolnych i miejskich oraz wiele projektów historyczno-edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

W przedsięwzięcia te angażuje dzieci i młodzież z placówek edukacyjnych. Jest również bardzo aktywny na polu organizowania pomocy humanitarnej, w tym międzynarodowej. Częstochowskie dary docierają dzięki niemu m.in. na Litwę, Łotwę i Ukrainę, którą wielokrotnie odwiedził z transportami pomocy już po agresji rosyjskiej.

Czytaj także:

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj