Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

SOSW nr 5 z ul. Słowackiego zostanie przekształcony w Specjalną Szkołę Przysposabiającą do Pracy

Facebook Twitter

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 z ul. Słowackiego zostanie przekształcony w Specjalną Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Zacznie działać już w nowym roku szkolnym, zapowiada miasto.

SOSW

SOSW zostanie przekształcony w Specjalną Szkołę Przysposabiającą do Pracy

Radni częstochowscy podjęli potrzebną uchwałę o intencji zmiany. Ruszają więc przygotowania do wyposażania i przygotowania szkoły dla uczniów:

Włodzimierz Tutaj: W związku z dużą liczbą dzieci, które kończą edukację w Specjalnym Ośrodku numer 5, dyrekcja tego ośrodka zwróciła się z wnioskiem o utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposobienia do Pracy, w skład której wchodziłby jeden oddział dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 5 funkcjonują Przedszkole Specjalne i Szkoła Podstawowa Specjalna numer 5.

Wszystko wskazuje na to, że od września rozpocznie działalność Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6, informuje Włodzimierz Tutaj – rzecznik Urzędu Miasta. Inicjatywę zmiany popiera też społeczność ośrodka. Dotychczas funkcjonowało przy ul. Słowackiego 35 tylko Przedszkole Specjalne oraz Szkoła Podstawowa Specjalna. Nowa szkoła będzie kontynuacją edukacji dla młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

Włodzimierz Tutaj: Specjalny Ośrodek jest placówką o dużym doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi zaburzeniami oraz zaburzeniami zachowania. Szkoła Przysposabiająca do Pracy numer 6 ma działać w Specjalnym Ośrodku, zapewniając uczniom specjalistycznym wsparcie, a przede wszystkim kontynuację procesu edukacyjno-terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej w warunkach znanych i przyjaznych.

Podopieczni dzięki takiej zmianie będą mogli lepiej przygotować się do przyszłej pracy, dodaje rzecznik magistratu. Inicjatywa ta przyniesie ulgę rodzicom, zapewniając im większe poczucie bezpieczeństwa co do dalszej ścieżki edukacyjnej ich dzieci, Tak argumentuje wprowadzane zmiany, częstochowski samorząd.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj