StartWiadomość dnia Wiadomości

Ponad 100 osób skorzystało na udziale w projekcie „Praca to jest to”

Przygotowany w ubiegłym roku przez Powiatowy Urząd Pracy program aktywizacji i integracji był wspólnym działaniem instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Chodziło o wsparcie na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program objął osoby bez pracy jednocześnie korzystające ze świadczeń socjalnych.

Pomyślano o stworzeniu dla nich zajęcia podczas prac społecznie użytecznych oraz doradcy zaproponowali im warsztaty z poradnictwem zawodowym grupowym i indywidualnym. W sumie w działania włączono 40 osób z Częstochowy i 70 z sąsiednich gmin, takich jak: Blachownia, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Konopiska, Poczesna, Olsztyn czy Rędziny. Dodajmy, że w czasie dwóch miesięcy wykonali 80 godzin prac społecznie użytecznych, tyle samo czasu wykorzystali podczas zajęć warsztatowych.

Zostaw komentarz