Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Pomoc finansowa na nowy rok szkolny dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji znów jest dostępna

Facebook Twitter

Jak co roku częstochowski MOPS przypomina, że jest dostępna pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Formy wsparcia, które można uzyskać, to zasiłek szkolny, „Posiłek w szkole i w domu”, a także stypendium szkolne.

fot. gosiak1980 / pixabay.com

O warunkach, jakie należy spełniać, aby uzyskać to ostatnie świadczenie, mówi Olga Dargiel, rzecznik ośrodka pomocy w Częstochowie:

Olga Dargiel: Warunkiem uzyskania tej pomocy jest spełnianie zidentyfikowanych sytuacji życiowych, które są określone w ustawie o pomocy społecznej. To są różne okoliczności m.in. bezrobocie w rodzinie, niepełnosprawność ciężka lub długotrwała, choroba. To jest cały katalog takich sytuacji, które obligują do tego, żeby starać się o stypendium. Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, a więc obowiązuje kryterium dochodowe, czyli może je otrzymać osoba, w której rodzinie to kryterium nie przekracza 600 zł na osobę.

Świadczenie jest przeznaczone tylko dla uczniów mieszkających w Częstochowie. Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. Należy jednak pamiętać o nieprzekraczalnym terminie. MOPS przyjmie wnioski tylko do 15 września:

Olga Dargiel: Przede wszystkim należy złożyć wniosek. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Natomiast później te wnioski trafiają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo ważna sprawa to terminy. Wnioski można składać tylko w terminie od 1 do 15 września, dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bardzo uczulamy, żeby tych terminów przestrzegać, dlatego że później te ustawowe terminy nas obligują i niestety nie ma możliwości, żeby taki wniosek w terminie późniejszym rozpatrzyć.

Stypendium szkolne może być przeznaczone tylko na sprawy związane z edukacją. Z tych zakupów trzeba będzie się rozliczyć:

Olga Dargiel: Stypendium można przeznaczyć na określone wydatki. To są cele związane z nauką, czyli to stypendium jest przyznawane w formie finansowej, natomiast później to wydatkowanie jest na określone cele. Te cele są określone w katalogu wydatków, można je znaleźć na naszej stronie internetowej. To są m.in. różnego rodzaju pomoce naukowe, ale również sfinansowanie np. zajęć dodatkowych. Ważna informacja – trzeba później zbierać dowody zakupu, czyli paragony imienne, faktury. Później takie stypendium jest rozliczane.

Z kolei zasiłki szkolne to jednorazowa forma pomocy, której celem jest wsparcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu losowego zdarzenia. Przedszkolaki oraz dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogły skorzystać również z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wniosek o tę formę wsparcia można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 grudnia 2023