Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko

Facebook Twitter

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument tworzony dla i razem z mieszkańcami. To planowanie lepszej i zrównoważonej przyszłości regionu przede wszystkim z nastawieniem na ludzi i ich potrzeby!

Koleje Śląskie Ewakuacja dworca kolejowego w KatowicachPlan Zrównoważonej Mobilności, Pociąg z Częstochowy do Pyrzowic
Fot. Pixabay

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Zapraszamy do udziału w trzecim i ostatnim etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskie wraz z Prognozą Oddziaływania
na Środowisko.

Mieszkańcy obszaru obejmującego miasto Częstochowę oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski od 9 do 29 października mogą składać wnioski i uwagi do projektu Planu, który opublikowany jest na stronie: www.subregion-polnocny.pl.

Z kolei spotkania konsultacyjne dla mieszkańców odbędą się stacjonarnie w dniach od 16 do 20 października. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Każde zdanie jest dla nas ważne!

 • 16.10 poniedziałek PRZYRÓW, godz. 17.00
  Urzędu Gminy ul. Częstochowska 7 (sala sesyjna)
 • 17.10 wtorek KŁOBUCK, godz. 17.00
  Starostwo Powiatowe ul. Skorupki 46A (sala 214)
 • 18.10 środa MYSZKÓW, godz. 17.00
  Starostwo Powiatowe ul. Pułaskiego 6/19 – wejście od strony parkingu (sala sesyjna)
 • 20.10 piątek CZĘSTOCHOWA, godz. 17.00
  Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Śląska 3/5

Miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości i weź udział w konsultacjach społecznych!

Dzięki Tobie zwiększy się jakość i efektywność Planu Zrównoważonej Mobilności, dlatego chcemy poznać Twoją opinię.

Warto przypomnieć, dlaczego Plan Zrównoważonej Mobilności (SUMP) jest taki ważny i jakie są jego korzyści dla mieszkańców?

Ten strategiczny dokument, opracowywany przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej, ma za zadanie:

 • zapewnić wszystkim mieszkańcom obszaru SPWŚ takich opcji transportowych, które umożliwiają łatwy dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawić stan bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów,
 • redukcję zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • promować zbiorowe i niskoemisyjne formy transportu osób i towarów,
 • pozytywnie wpływać na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki.

Wdrożenia SUMP to szereg korzyści dla mieszkańców, w tym:

 • stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej (tras i ścieżek rowerowych), w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym,
 • atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa,
 • wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
 • redukcja emisji spalin,
 • powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”.

Zapraszamy! Do zobaczenia!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj