Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Partnerstwo lokalne na rzecz bezdomnych podpisane

Facebook Twitter

Partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością ponownie zostało zawarte na terenie Częstochowy. Podpisano je na kolejny rok pracy. Sygnowane jest między miastem, a organizacjami wspierającymi osoby zagrożone wykluczeniem.

fot. sm.czestochowa.pl

Partnerstwo lokalne jest formalnym zrzeszeniem stron, z jednej strony przedstawicieli instytucji i jednostek sektora publicznego, ale też organizacji pozarządowych czy miejskich instytucji ekonomii społecznej. Wspólnie mają przeciwdziałać zjawisku bezdomności. Na co dzień zwyczajnie pomagają, ale tworzą też programy opieki czy długofalowe metody wsparcia. Partnerzy zajmują się pomocą społeczną, ale i edukacją, profilaktyką dla osób zagrożonych. W imieniu lokalnych organizacji dokument podpisał ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, z drugiej strony prezydent Matyjaszczyk. Partnerstwo działa w mieście od 2012 roku.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj