Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

MOPS wprowadza tymczasowe zmiany i zasady służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa

Facebook Twitter

Do 25 marca zawieszono działalność placówek prowadzonych przez MOPS: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie, a także wszystkie Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych.

Aktywny samorząd

MOPS prosi o maksymalne ograniczanie wizyt osobistych. Spotkania z pracownikami będą możliwe JEDYNIE po wcześniejszym KONTAKCIE TELEFONICZNYM i umówieniu ewentualnego terminu spotkania.

Większość spraw można zrealizować drogą telefoniczną, mailową lub za pomocą systemów informatycznych. Pracownicy są przygotowani do pomocy w tym zakresie i będą starali się umożliwić podopiecznym załatwianie spraw bez osobistej wizyty w MOPS.

Sprawy urzędowe można załatwiać przy użyciu systemów elektronicznych: e-puap, sekap oraz Empatia.

Więcej informacji pod adresem:
http://mops.czestochowa.pl/mops2/elektroniczna-skrzynka-podawcza

· Adres skrytki MOPS na platformie e-puap: /mopsczestochowa/urzad
· Adres poczty elektronicznej: mops@czestochowa.um.gov.pl.
· Numery telefonów MOPS dostępne pod adresem: http://mops.czestochowa.pl/mops2/o-nas-2/komorki-organizacyjne/

Osoby wykazujące przynajmniej jeden z objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, itp. ) proszone są o bezwzględne pozostanie w domach.

Zminimalizowanie możliwości osobistego załatwiania spraw przez klientów w siedzibie MOPS:

1
. Sprawy związane z działalnością MOPS, w tym składanie pism i wniosków należy w miarę możliwości załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej (portalu ePUAP), innych elektronicznych sposobów komunikacji oraz telefonicznie, z wyłączeniem osobistego stawiennictwa w MOPS.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest bezpośrednie załatwienie sprawy w MOPS wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym na wskazany termin.

3. W momencie ustalania terminu wizyty pracownicy będą ustalać czy podopieczny MOPS lub inna wzywana osoba:
· ma objawy chorobowe w postaci: gorączki, kataru, duszności, bólu stawów i mięśni;
· przebywała za granicą lub w kontakcie z osobą zakażoną.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności załatwienie sprawy będzie możliwe tylko za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

4. Spotkania osobiste z klientami ośrodka odbywają się w miejscu wyznaczonym specjalnie do tego celu. Nie jest możliwe poruszanie się po obiektach MOPS osób postronnych.

5. Każdorazowo należy zachować szczególne środki ostrożności poprzez zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra, a także wcześniejsze mycie i/lub dezynfekowanie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych (stosowne instrukcje wywieszono w budynkach MOPS oraz toaletach).

6. Odwołane zostają przyjęcia interesantów przez dyrektora MOPS.

7. Dyżur w ramach bezpłatnej pomocy prawnej dla klientów MOPS będzie odbywał się w formie telefonicznej.

8. Pracownicy MOPS będą odwoływać bądź ograniczać wszelkie służbowe spotkania grupowe, delegacje, będzie zwracana szczególna uwaga na stan zdrowia pracowników.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 13 lipca 2024