Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Mniejsze samorządy również pomogą ws. węgla. To Żarki, Blachownia czy Olsztyn

Facebook Twitter

Do składania wniosków o zakup węgla w regulowanej przez rząd cenie, zachęcają kolejne okoliczne samorządy. Od dzisiaj (9.11) jest to możliwe np. w Urzę­dzie Mia­sta i Gminy w Żar­kach. Już wcześniej od 24 paź­dzier­ni­ka były zbie­ra­ne for­mu­la­rze sza­cun­ko­we od mieszkańców.

Black Weeks

Wiadomo, że zainteresowanie jest duże, dlatego warto pamiętać, że ko­lej­ność roz­pa­try­wa­nia wnio­sków bę­dzie zgod­na z ko­lej­no­ścią zgłoszeń. Urząd w Żarkach udostępnił formularz wniosku zarówno w wersji elektronicznej na swoich stronach, jak i papierowej, do odebrania w se­kre­ta­ria­cie Urzę­du Mia­sta i Gminy. Żarki za­de­kla­ro­wa­ły przy­stą­pie­nie do za­ku­pu węgla po pre­fe­ren­cyj­nej cenie w myśl rządowej usta­wy. Podobną pomoc wdrażają inne gminy, jak Blachownia, gdzie wnioski przyjmowane są od poniedziałku (07.11) czy Olsztyn.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 lutego 2024