Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jest praca w śląskim oddziale Krajowej Administracji Skarbowej

Facebook Twitter

Na chętnych czeka 37 etatów. Kandydaci już mogą składać dokumenty. O kryteriach jakie trzeba spełnić piszemy na www.radiojura.pl. Do tego, że warto zostać funkcjonariuszem KAS przekonuje nadkom.

Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach:

Służba celno-skarbowa to stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Funkcjonariusze mogą pracować nie tylko na oddziałach celnych, ale również w komórkach, które zajmują się zwalczaniem zorganizowanych grup przestępczych, które zajmują się zwalczaniem nielegalnego hazardu, przemytu towarów akcyzowych czy też praniu brudnych pieniędzy. Na osoby, które rozpoczną służbę celno-skarbową czeka cały pakiet szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzi między innymi test wiedzy obejmujący swoim zakresem zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, ale też test sprawności fizycznej.

Dalszymi etapami są:

– weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
– test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień politycznych i społeczno-gospodarczych,
– test sprawności fizycznej,
– testy osobowościowe kandydata do pełnienia służby

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje dostępne na stronie https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/wiadomosci/komunikaty
Kontakt telefoniczny z działem personalnym: 32 207 6165

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj