Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Głosowanie na najlepszą przestrzeń publiczną w województwie. Dwa projekty z Częstochowy

Facebook Twitter

Dwa projekty z Częstochowy w finalnym głosowaniu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną w województwie śląskim. Ruszyło głosowanie, które potrwa do końca sierpnia. Mieszkańcy przyznają punkty trzem wybranym realizacjom. Najpopularniejsza realizacja, która uzyska największą liczbę głosów zdobędzie Nagrodę Publiczności.

fot. npp.slaskie.pl

Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Do tegorocznej 22 edycji konkursu złożono 34 zgłoszenia, z których 32 realizacji spełniało wymagania formalne i zostało zakwalifikowane do dalszej oceny. Większość realizacji ma charakter usługowo-edukacyjny i rekreacyjno-sportowy. Projekty z Częstochowy to „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino”.

Głosować na projekty można TUTAJ

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt zakłada rewitalizacje przestrzeni Starego Rynku w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Ratusza Starej Częstochowy. Obiekt jednobryłowy z częścią podziemną przeznaczoną do renowacji i część naziemną o elewacji i konstrukcji szklanej. Prace związane z zagospodarowaniem terenu i przebudową płyty Rynku to zabudowa powierzchni placu w fontannę w postaci pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej o amfiteatralnym charakterze z siedziskami wykończonymi drewnem i nasadzeniem zielenią, oświetleniem, odwodnieniem terenu, montażem słupów dla rzeźb balansujących i elementami małej architektury. W zakres prac wchodzi przebudowa ulicy Stary Rynek w części przyległej do głównej części placu w tym przebudowa istniejących mediów i wykonanie niezbędnych przyłączy w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem obiektu. Równocześnie z budową obiektu i elementów zagospodarowania placu odbyła się przebudowa ulic w częściach przyległych do głównej części placu, w tym ul. Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek. W ulicach tych oprócz budowy nawierzchni zostały przebudowane istniejące media i wykonane niezbędne przyłącza w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej.

fot. npp.slaskie.pl

 

Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie na terenie pomiędzy Aleją Wolności, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Skłodowskiej-Curie oraz Aleją Bohaterów Monte Casino

Przedmiotem zadania było kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie istniejącego zaniedbanego terenu w nowoczesny obiekt użytkowy – pasaż spacerowo-rekreacyjny wraz z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do jego funkcjonowania. Główna aleja Promenady prowadzi do centralnej części terenu z owalnym placem o charakterze wielofunkcyjnego placu sportowego z urządzeniami do ćwiczeń typu street workout. Dookoła placu centralnego znajduje się ścieżka do jazdy na wrotkach o nawierzchni antypoślizgowej żywicznej. W rozwiązaniach zagospodarowania wydzielono strefy o odrębnych funkcjach czynnego wypoczynku, cichego wypoczynku czy spotkań służących integracji społecznej. Przewidziano miejsca do rekreacji zarówno dla osób starszych, ludzi młodych oraz dzieci. Wydzielono plażę miejską o nawierzchni trawiastej wyposażoną w leżaki służącą odpoczynkowi przechodniów, użytkowników Promenady i gości odwiedzających obiekty zlokalizowane w pobliżu. Przed plażą miejską wykonano pas zieleni izolacyjnej, wyznaczono aneksy wypoczynkowe wyposażone w ławki z oparciem, zainstalowano stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Przewidziano pełną dostępność przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych a teren został oświetlony i objęty miejskim monitoringiem wizyjnym. Cała realizacja zakładała maksymalne pozostawienie i wykorzystanie istniejącej zieleni, dokonano obsiania trawą powierzchni terenów naruszonych realizacją infrastruktury technicznej i niezbędnymi pracami związanymi z koniecznością usunięcia nasypów i przeprowadzenia niwelacji terenu.
Dokonano nasadzeń 44 szt. drzew, w tym w obrębie strefy wejściowej klonu polnego w ilości 7 szt., brzozy brodawkowatej 2 szt. w części centralnej na koronie skarpy wykonano gęste nasadzenia z klonu pospolitego 31 szt., w strefie wejściowej na teren Promenady od strony ulicy Boya-Żeleńskiego 4 szt. brzozy użytecznej, na skarpach posadzono 1.600 szt. krzewów (irga płożąca).

fot. npp.slaskie.pl

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj