Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Drogi powiatowe: Remonty za prawie 30 mln zł

Facebook Twitter

W gminach Mykanów, Kruszyna i Kłomnice zakończyła się przebudowa dróg powiatowych. Do użytku oddano ponad 15 km jezdni w powiecie częstochowskim.

fot.czestochowa.powiat.pl

W gminie Kłomnice czy Mykanów drogi nie wymagały dużego remontu, natomiast w Kruszynie droga potrzebowała pilnej przebudowy, szczególnie rondo w Kruszynie. Przebudowę przeszły drogi powiatowe z Kłomnic do Kruszyny, łączące Kruszynę z Borownem i z tej miejscowości do Witkowic. Teraz nowoczesna infrastruktura umożliwia szybkie i bezpieczne przemieszczanie się w tym rejonie.

Wspomniana inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia zewnętrznego. Środki na realizację zadania zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast łączny koszt inwestycji to ponad 29, 5 mln złotych.

Cieszy oddanie do użytku tak dużej inwestycji. Nie byłoby to możliwe bez współpracy. Realizacja przedsięwzięć w obszarze infrastruktury przekracza często możliwości finansowe jednego samorządu. Współdziałając, dysponujemy większymi środkami finansowymi na realizację wspólnego zadania. Ponadto zwiększenie siły przebicia małych jednostek poprzez podjęcie współpracy może okazać się skutecznym argumentem przy aplikowaniu o zewnętrzne finansowanie

– mówi Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

fot.czestochowa.powiat.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 maja 2024