Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Czy trzeba zagospodarować mirowskie przełomy Warty? Weź udział w spotkaniu, alarmują ekolodzy i lokalne organizacje

Facebook Twitter

Jak najkorzystniej zagospodarować Dolinę Warty? O to mieszkańców pyta samorząd, który planuje tu inwestycje. Lokalne organizacje pozarządowe i ekolodzy obawiają się zbyt dużej ingerencji w zielony i przyrodniczo cenny obszar zwany bramą na Jurę.

Dzisiaj (10.08) okazja do dyskusji i dopytania o szczegóły miejskich planów:

Hubert Wąsek: Chcielibyśmy móc porozmawiać na jak najwcześniejszym etapie, bo to ma wtedy sens i dzięki naszym zabiegom udało się zorganizować te spotkanie. Mamy niemało pytań, wysłaliśmy część pytań na piśmie. Dostaliśmy odpowiedź nie na wszystkie i niepełne, i są kolejne pytania. Powinien być konkurs architektoniczny. Ja przyjmuję, że są to konsultacje z pomysłem na to, żeby to zrobić z obrazkami, z wizualizacjami, bo taka jest potrzeba. Natomiast jest pytanie nadal: co dalej? Jeśli chcemy mówić o realizacji tego projektu zgodnie z zapisami ustawy zamówień publicznych

– mówi Hubert Wąsek, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Częstochowie.

Przeobrażenie tego rejonu to kontrowersyjny pomysł

– uważa również przedstawiciel Częstochowskiego Alarmu Smogowego, w trosce o ekologię.

Hubert Pietrzak: Wiadomo, że ten odcinek przy Starym Mieście wymaga ciągłej opieki. Tam jest potrzebna interwencja. Dostępność dla wszystkich mieszkańców Częstochowy. Pomysły zmierzające do tego, żeby wchodzić w Mirowski Przełom Warty z jakąkolwiek budową, każdy projekt, jakby go ekologicznie nie nazwać, to jest budowa. To się wiąże z pojawieniem się tam ciężkiego sprzętu. Pomysły są typu – budowa kładek, parkingów. Problem jest w tym, że miasto skupiło swoją uwagę na odcinku niewłaściwym do rewitalizacji

– przekonuje Hubert Pietrzak. Miasto zachęca, aby podczas spotkań konsultacyjnych zgłaszać swoje sugestie i zadawać pytania. Celem ma być wspólnie poszukiwanie pomysłów na zagospodarowanie Mirowskiego Przełomu Warty. Czy uda się jednak zachować wartość przyrodniczą i estetyczną tego terenu?

Hubert Wąsek: Coś, co mnie niepokoi i jako architekta, i jako mieszkańca, to plany dotyczące Doliny Warty, tych cennych krajobrazowo, przyrodniczo terenów, które leżą poza miastem. Dlaczego w ogóle ktoś chce jakąkolwiek ingerencję na tym terenie przeprowadzać? Głosy przyrodników, specjalistów od krajobrazu, hydrologów czy przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który tam obowiązuje, są jasne, ramowej dyrektywny wodnej, przepisów Unii Europejskiej są jasne – tam nie można żadnych ingerencji wprowadzać. Zależy nam bardzo, żeby zaprosić jak najwięcej mieszkanek, mieszkańców w sprawie Doliny Warty

– dodaje częstochowski architekt Hubert Wąsek.

Warto o godz. 16:00 pojawić się na otwartym spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Rozdolnej 5

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj