StartW Radiu Jura Wiadomości

Czujesz się na tyle lat, ile masz?

Co usłyszała Monika Sokołowska?

Pozytywne myślenie pomaga w podejściu do życia, więc bądźmy optymistyczni, a to jest lak na młodość! (…) Czuje się na tyle, ile mam, tak to jest. (…) Ja się czuję młodsza, a lata uciekają… (…) Ogranicza nas tylko myślenie. (…) Wewnętrznie trzeba czuć radość z tego, że się żyje! 

Zapytaliśmy też przedszkolaki: ile chciałyby mieć lat?

Ja bym chciała mieć 9 lat, bo bym robiła lekcje. (…) Ja bym chciał mieć 12, bo bym z siostrą chodził do szkoły! (…) Ja bym chciał mieć 90 lat i chodzić sam do szkoły. (…)

Słuchajcie naszego popołudniowego programu!

Zostaw komentarz