dzieci

 

 

 

Większe wsparcie dla rodzin zastępczych od miasta

Zwiększone zostały wynagrodzenia osób tworzących rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka w Częstochowie. Weszła w życie przyjęta przez radnych czerwcowa uchwała, która gwarantuje rodzinie zastępczej zawodowej nie mniej niż 2,7 tys. zł brutto miesięcznie przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem, a w przypadku opieki nad więcej niż trojgiem dzieci – wynagrodzenie nie niższe niż 3,2 tys. zł miesięcznie.

Pod koniec lipca na świat przyszedł 35 częstochowianin urodzony przy wsparciu miejskiego programu in vitro

W tym roku dzięki dofinansowaniom do procedury sztucznego zapłodnienia urodziło się w naszym mieście dwanaścioro dzieci. Częstochowa to pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło takie rozwiązanie. Progra, od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem częstochowskich par, szczególnie po zakończeniu rządowego programu dofinansowania do zabiegów in vitro.