Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

216 tys. zł finansowego zastrzyku dla dwóch częstochowskich Domów Dziennego Pobytu Seniorów

Facebook Twitter

Pieniądze pochodzą z ministerialnego konkursu i przeznaczone zostaną na zapewnienie bieżącej działalności w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” do 2020 roku. To pomoc adresowana do nieaktywnych zawodowo osób w Częstochowie w wieku 60+.

Mówi miejska radna Małgorzata Iżyńska:

W ramach programu na każdym szczeblu samorządu można zdobyć dofinansowanie na rzecz utworzenia lub wyposażenia ale i bieżącego funkcjonowania istniejących Dziennych Domów Seniorów. W Częstochowie działają aktualnie dwa, przy ul. Marysia i przy ul. Rapackiego. Tam często koncentruje się życie społeczne starszych osób w mieście.

Dodaje Małgorzata Iżyńska, częstochowska radna zaangażowana w pomoc dla seniorów. Placówki w naszym mieście prowadzone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Każdy z domów otrzyma 108 tys. zł ministerialnej dotacji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj