Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

W regionie powstaną kolejne trasy rowerowe. Nowymi ścieżkami, cykliści będą mogli przejechać pomiędzy Gminą Olsztyn a Gminą Żarki

Facebook Twitter

Zaczynając w Zrębicach, kończąc w Jaroszowie. Powstanie trasa rowerowa o łącznej długości 10 km. Ponadto, w ramach projektu zostaną wykonane trzy Miejsca Odpoczynku Rowerzysty. Koszt inwestycji to blisko 9 mln złotych, z czego prawie 6,5 mln to dofinansowanie z UE. Umowa dot. realizacji Regionalnej Trasy Rowerowej została podpisana 22 września w Urzędzie Marszałkowskim.

fot. MZDiT

Inwestycja polega na budowie trasy rowerowej o łącznej długości: 10,233 km w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn (5,618 km); Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki (4,615 km).

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w województwie śląskim poprzez rozwój regionalnych tras rowerowych.

Cele pośrednie to:

– Rozwój infrastruktury transportu rowerowego o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, w tym: Jurajskiego Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, czy projektowanego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów,

– Stworzenie ciągłego, spójnego, bezpiecznego systemu tras rowerowych, powiązanego z innymi formami transportu,

– Odciążenie drogowego układu komunikacyjnego,

– Wzrost popularyzacji zainteresowania komunikacją rowerową,

– Kształtowanie układu komunikacyjnego w oparciu o systemy proekologiczne oraz przyjęte w perspektywie kierunki rozwoju gmin,

– Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez transport samochodowy wpływające na poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,

– Rozwój ruchu turystycznego i aktywnej rekreacji rowerowej (wzrost liczby turystów),

– Poprawa dostępności do obiektów i obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo, tj.: zabytków, ruin zamków, ostoi, ostańców, jaskiń na Jurze Krajowsko-Częstochowskiej.

Jednocześnie realizacja projektu ukaże atrakcyjne zasoby województwa śląskiego w zakresie Szlaku Orlich Gniazd i Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, a tym samym ułatwi promocję województwa jako regionu przyjaznego mieszkańcom i turystom.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj