Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Standardy ochrony dzieci w mieście – rozmowy władz, dyrektorów szkół

Facebook Twitter

Standardy ochrony dzieci w mieście na mocy nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - ten ważny temat poruszano w czasie specjalnego spotkania władz miasta z przedstawicielami szkół. Wkrótce kolejna odsłona rozmów.

Standardy ochrony dzieci w mieście
fot. Eastop

O standardach ochrony dzieci na mocy nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozmawiali przedstawiciele władz miasta z dyrektorami częstochowskich szkół. Celem jest wdrożenie rozwiązań w miejskiej oświacie, które pozwolą na szybkie reagowanie i zapobieganie wszelkim zjawiskom przemocy. Podobne spotkania zaplanowano też z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Częstochowa od lat prowadzi kampanie, których celem jest zwalczanie niekorzystnych zjawisk. Mamy w mieście wdrożony program ochrony ofiar przemocy w rodzinie, partnerstwo aktywności lokalnej czy realizowane projekty, takie jak: „Strefa empatii”, „16 Dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”, „Częstochowskie Dni Profilaktyki” oraz „Przemocometr”.

Czytaj więcej: 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj