Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Radni opozycji krytykują planowany budżet miasta na 2024 rok

Facebook Twitter

Prezydent Częstochowy przedstawił radnym projekt przyszłorocznego budżetu dla miasta. Przychody niemal równoważą w nim wydatki, ale tylko 10% całej kwoty samorząd planuje przeznaczyć na inwestycje, to ok. 172 mln zł. Radni opozycji, którzy mają do niego składać wnioski, krytykowali kształt proponowanego budżetu.

Radni opozycji

Radni opozycji krytykowali kształt proponowanego budżetu

Paweł Ruksza: Trzeba powiedzieć, że po tej prezentacji ten budżet jest słaby. Słabością tego budżetu jest zaledwie 10% środków przeznaczonych na inwestycje. To jest 171 mln. Na obsługę długu jest 58 mln złotych przeznaczonych. Takie rzeczy porównuję do innych miast.

Oceniał miejski radny Paweł Ruksza, przywołując Gliwice czy inne miasta podobne wielkością do Częstochowy, które na inwestycje planują ponad 20% swoich finansów. Częstochowski samorząd wytyka rządowi obciążenia samorządów i przypomina o dokładaniu z miejskiej kasy do zadań rządowych. Radny Artur Gawroński apelował, aby z problemem zwrócić się do nowych parlamentarzystów:

Artur Gawroński: Czy prezydent spotkał się z parlamentarzystami? Nie zobowiązał ich do tego, żeby przy uchwaleniu nowego budżetu państwa ustaw sejmowych, nie podjęli działań właśnie dotyczących refundacji tych zaległości. Wszystkie partie polityczne o tym mówiły i wszystkie opcje polityczne stwierdzały, że ta refundacja powinna się samorządom należeć. Ten budżet wyglądałby inaczej.

Projektu częstochowskiego budżetu na 2024 bronili radni Lewicy i Koalicji. Błędy w planowanych wydatkach i zarządzaniu miastem, zgodnie wytykali przedstawiciele PiS:

Monika Pohorecka: Przypomnę kwotę zadłużenia na poziomie, na które pan przyjmował miasto. Obiecywał pana obudzić energię miasta Częstochowy. Obiecywał Pan rozwój miasta Częstochowy. Miasto ani się nie rozwija, nie ma pomysłu na miasto Częstochowa. Brakuje wizji. Sposób i jakość zarządzania tym miastem świadczy o braku pomysłu i o złej jakości zarządzania. Panie Prezydencie, zadłużenie było na poziomie 270 mln złotych, kiedy Pan zaczął rządzić Częstochową. Planowane zadłużenie na rok następne ponad 925 mln.

Mówiła podczas ostatnich obrad odnośnie do projektu budżetu miasta – radna Monika Pohorecka. Budżetowe wnioski, decyzje i głosowania powinny nastąpić podczas sesji 30 listopada i 14 grudnia.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj