StartWiadomości

Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji

To Norbert Kępiński, na co dzień prezes Banku Żywności w Częstochowie. Połowę składu wojewódzkiej rady stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa, po trzech członków wskazuje marszałek oraz sejmik wojewódzki, a jednego wybiera do jej składu wojewoda śląski. W nowo powołanej radzie członkowie będą działać wspólnie w latach 2019-2022. Rada ma funkcje organu opiniodawczego i doradczego dla marszałka województwa w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Tematem interesował się Mariusz Osyra.

Zostaw komentarz