Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji

Facebook Twitter

Drugą kadencję rozpoczęła Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Składa się z 14 osób, w jej składzie znalazł się też nasz lokalny przedstawiciel...

To Norbert Kępiński, na co dzień prezes Banku Żywności w Częstochowie. Połowę składu wojewódzkiej rady stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa, po trzech członków wskazuje marszałek oraz sejmik wojewódzki, a jednego wybiera do jej składu wojewoda śląski. W nowo powołanej radzie członkowie będą działać wspólnie w latach 2019-2022. Rada ma funkcje organu opiniodawczego i doradczego dla marszałka województwa w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Tematem interesował się Mariusz Osyra.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj