Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Od nowego roku zgłaszamy umowy o dzieło

Facebook Twitter

Idzie nowy rok, idą też zmiany... od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło.

O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając prosty wniosek, który możemy przesłać drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.

Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie. Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło będą zobowiązani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie. 

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD w jednym formularzu można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą. Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności, Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów czy jednostek organizacyjnych np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, które nie są płatnikami składek tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo, w tym siebie, do ubezpieczeń społecznych.

– wyjaśnia Beata Kopczyńska regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj