Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Miejsce dla spotkań lokalnych NGOsów

Facebook Twitter

Rośnie w mieście znaczenie organizacji pozarządowych. Dlatego samorząd udostępnia dla nich nowy punkt. Zostanie otwarty 2 listopada. Będzie działał przy ul. Ślaskiej 3/5 i ma pozostawać czynny w godz. od 9.00 do 17.00. Wydzielono go w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej.

fot. czestochowa.pl

Ma pozostawać miejscem spotkań, wymiany informacji i usług częstochowskich organizacji. Powstał właśnie po to by wspomagać organizacje z tzw. III sektora. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym.

fot. czestochowa.pl

Wszystkie te organizacje mogą się tu spotykać i organizować swoje działania wraz z mieszkańcami. Centrum służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności. Znajdziemy tu m.in. salę konferencyjną na spotkania.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj