Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Facebook Twitter

W Częstochowie rusza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza. Kandydaci zainteresowani objęciem tej prestiżowej funkcji mogą składać swoje aplikacje do 26 kwietnia 2024 roku. 

Teatr Mickiewicza

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru. Wymagania dla kandydatów

Osoby ubiegające się o stanowisko muszą spełniać szereg wymogów. Oczekuje się od nich wyższego wykształcenia magisterskiego w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, a także co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego. Niezbędne jest również minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną lub w ich nadzorowaniu. Kandydaci powinni przedstawić program realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem i rozwojem Teatru.

Dodatkowo wymagana jest znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej, umiejętność zarządzania projektami kulturalnymi, zdolność do promowania działań teatru, a także umiejętności w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Ważne są również kompetencje miękkie takie jak kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy pod presją.

Teatr Mickiewicza

fot. FB/Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru. Jak aplikować?

Dokumenty aplikacyjne można składać pocztą na adres Urzędu Miasta Częstochowy lub bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym. Wszystkie aplikacje muszą być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem dotyczącym konkursu. Termin składania dokumentów upływa 26 kwietnia 2024 roku.

Proces konkursowy

Złożone oferty zostaną rozpatrzone do 31 lipca 2024 roku. Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję, zostaną poinformowani o dalszych etapach konkursu. Wszelkie informacje dotyczące działalności Teatru oraz warunków konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

W razie pytań lub wątpliwości, kandydaci mogą kontaktować się z organizatorami konkursu telefonicznie. Ważne jest, aby w dokumentach aplikacyjnych podać adres e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji w sprawach związanych z procedurą konkursową.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj