Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Kończy się czas na składanie wniosku o dofinansowanie dla studentów z niepełnosprawnością

Facebook Twitter

W ramach projektu Aktywny Samorząd, nadal jeszcze czekają dofinansowania dla studentów z niepełnosprawnością. To już ostatnie dni na złożenie takiego wniosku, o pomoc w finansowaniu kosztów nauki można ubiegać się tylko do 10 października.

To jest dofinansowanie ze środków PFRON, pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie obejmuje koszty edukacji zarówno w szkole policealnej, ale także w kolegium, szkole wyższej – tutaj mamy do wyboru studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, doktoranckie zarówno prowadzone w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, eksternistycznym a także za pośrednictwem internetu. 

W tym roku formuła składania wniosków jest tylko internetowa, przypomina Olga Dargiel rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A kto może skorzystać z takiego wsparcia w trakcie nauki?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która studiuje w szkole wyższej lub uczy się w szkole policealnej, kolegium albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej, specjalnej platformy SOW. Wszelkie informacje o tej platformie i o sposobie logowania się znajdują się na stronie PFRON.

Informowała w tej sprawie Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj