Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Jeszcze do dzisiaj (09.02) trwa nabór ofert osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rachmistrzów spisowych

Facebook Twitter

Trzeba spełnić kilka warunków- przypominają urzędnicy. Kandydatka lub kandydat powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem.

Niezbędne jest także odbycie szkolenia w trybie zdalnym. Przeprowadzany później egzamin odbędzie się poprzez aplikację e-learning. Osoby, które uzyskają najlepszy wynik, zostaną powołane na rachmistrzów spisowych. W Częstochowie potrzeba 92 takich osób. Narodowy Spis Powszechny potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

Rachmistrzowie spisowi będą wykonywać swoje czynności z wykorzystaniem urządzenia mobilnego ze specjalnym oprogramowaniem. Ich głównym zadaniem będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. W sytuacji awaryjnej – gdy np. zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w wyniku zachorowania etc.) – przejmą też część zadań innych rachmistrzów, gdyby dotrzymanie terminu realizacji spisu było zagrożone.

Kandydaci mogą składać dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 – przynieść wypełnioną deklarację ze sobą bądź wypełnić ją na miejscu. Można to zrobić w dostępnej w ramach obecnego reżimu sanitarnego strefie Urzędu – w załatwieniu tych formalności pomogą osoby odpowiedzialne w UM za przygotowanie do spisu. Dokumenty można też składać w punkcie kancelaryjnym UM przy ul. Waszyngtona 5, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź pocztą.

O dacie wpływu decyduje:

w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
Oferty złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.
Szczegółowe informacje na temat tego, co powinna zawierać oferta kandydata bądź kandydatki na rachmistrza spisowego, dostępne są pod banerem ,,Narodowy Spis Powszechny 2021” na stronie głównej Urzędu Miasta http://www.czestochowa.pl (na dole) – czyli pod linkiem http://www.czestochowa.pl/page/7808,narodowy-spis-powszechny-2021.html
Jest tam do pobrania odpowiedni formularz oferty kandydata bądź kandydatki na rachmistrza oraz pełny regulamin rekrutacji. Nabór trwa do 9 lutego (wtorek).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać też w Gminnym Biurze Spisowym w Częstochowie pod nr tel. 34 3707 649 oraz 34 3707 679 albo pisząc na adres e-mail nsp@czestochowa.um.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj