Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dodatkowe punkty obsługi klienta w magistracie

Facebook Twitter

Zmiany w magistracie. Przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona uruchomione zostały dwa dodatkowe okienka bezpośredniej obsługi interesantów. Kto może z nich skorzystać?

Tego dowiedziała się Małgorzata Kmieciak:

W Urzędzie Miasta nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią, ale sukcesywnie rozszerzany jest zakres bezpośredniej obsługi interesantów, aby ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw. Zwłaszcza tych związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej. I właśnie te dwa nowe punkty, przeznaczone zostały dla osób załatwiających sprawy związane z rejestracją pojazdów i dowodami osobistymi. Każdorazowo niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt i umówienie terminu wizyty. Kolejne osoby zgłaszające się do wydziału są zapisywane na wolne terminy. Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest wysłanie stosownego wniosku pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną. Urzędnicy nadal polecają aby załatwienie swojej sprawy zacząć zawsze od telefonu czy maila do urzędu.

Od 5 maja przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona czynne są dwa dodatkowe okienka bezpośredniej obsługi interesantów. Przeznaczone zostały dla osób załatwiających sprawy związane z rejestracją pojazdów i dowodami osobistymi. Wcześniej niezbędny jest jednak kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskich i rezerwacja terminu spotkania.

W Urzędzie Miasta Częstochowy nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią, ale sukcesywnie rozszerzany jest zakres bezpośredniej obsługi interesantów, aby ułatwić mieszkankom i mieszkańcom załatwianie spraw. Zwłaszcza tych związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej.

Dlatego – oprócz funkcjonującego już przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 punktu kancelaryjnego (w godz. 8-15) – działają tam od wtorku dwa nowe stanowiska. Są to okienka Wydziału Spraw Obywatelskich służące do rejestracji pojazdów i wydawania dowodów osobistych. Każdorazowo niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Kolejne osoby zgłaszające się do wydziału są zapisywane na wolne terminy w celu bezpośredniego załatwienia sprawy w okienku.

Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest wysłanie stosownego wniosku pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną (poprzez platformy ePUAP, SEKAP). Tryb załatwienia własnej sprawy każdorazowo najlepiej uzgodnić z Urzędem Miasta drogą telefoniczną lub z pomocą poczty elektronicznej.

Przypominamy jednocześnie, że poza punktem kancelaryjnym przyjmującym dokumenty i nowymi okienkami bezpośredniej obsługi, w uzasadnionych przypadkach dla interesantów dostępne są punkty informacyjno-konsultacyjne w holach wejściowych budynków przy ul. Śląskiej i Waszyngtona. Może w nich przebywać osoba załatwiająca daną sprawę, ale również wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem UM. Kontakt odbywa się przy wydzielonym stanowisku z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie wydawania aktów stanu cywilnego dostępne są również w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha.

Przypominamy, że urzędowe opłaty należy obecnie wnosić przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.

O kolejnych zmianach w pracy Urzędu Miasta i dalszym rozszerzeniu zakresu obsługi interesantów, w przypadku cofania się epidemii, będziemy informować na bieżąco. Za wszelkie niedogodności – przepraszamy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj