Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Stypendia wojewódzkie dla najzdolniejszych

Facebook Twitter

Wojewódzcy radni przyjęli „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego" obowiązujący od lipca tego roku do czerwca. Wyznacza on ramy przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Aby móc ubiegać się o wsparcie trzeba legitymować się średnią ocen co najmniej 4,8.

fot. sejmik.slaskie.pl

Należy też udokumentować udział w olimpiadach i konkursach albo zawodach sportowych. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego dla 30 uczniów z naszego regionu. Roczny budżet wsparcia najzdolniejszych wynosi łącznie 114 000 tys. złotych. Każdy stypendysta otrzymuje łącznie kwotę 3 800 złotych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj