Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Pracujesz i pobierasz rentę? Pamiętaj zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Facebook Twitter

Częstochowianie którzy pracują i równocześnie pobierają rentę mają ostatnie dni na powiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych przychodach w 2019 roku.

Ten obowiązek należy wypełnić do 2 marca, inaczej częstochowski oddział ZUS-u rozpocznie postępowanie wyjaśniające, co może opóźnić proces wypłacania kolejnych świadczeń:

Dokumentów nie muszą składać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową albo renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie, prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu. Zaświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca rentę.

W jakim przypadku trzeba złożyć oświadczenie do ZUS?

Dokumenty muszą złożyć osoby, które pobierają rentę i pracowały w 2019 roku. Nie ma znaczenia czy była to umowa o pracę, czy umowa zlecenie, czy też prowadzenie własnej firmy. Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS-owi do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmniejszeniu podlega renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, to znaczy 130 % przeciętnego wynagrodzenia. Teraz 130 % przeciętnego wynagrodzenia, która obowiązuje do końca lutego jest to 6411 złote i 10 groszy, natomiast 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – kwota, która obowiązuje do końca lutego – to 3452 złote i 20 groszy.

– tłumaczyła Beata Kopczyńska – rzecznik oddziałów ZUS w woj. Śląskim.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj