Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Porajski Alarm Smogowy ostrzega: nasze dzieci oddychają trującym powietrzem

Facebook Twitter

Z badań przeprowadzonych przez Porajski Alarm Smogowy wynika, że najgorszą sytuację mamy w Kuźnicy Starej oraz Żarkach Letnisku.

Porajski Alarm Smogowy

Czy dzieci w Gminie Poraj oddychają trującym powietrzem? Porajski Alarm Smogowy przygotował zestawienie dotyczące zanieczyszczenia powietrza na terenie tej miejscowości. Szczególnie z rejonu szkół w gminie, bo dzieci są jedną z grup najbardziej narażonych na działanie smogu. Wyniki są niepokojące i wskazują na pilną potrzebę działań.

Porajski Alarm Smogowy sprawdzał sytuację w rejonie szkół

Najgorszą sytuację odnotowano w Kuźnicy Starej oraz Żarkach Letnisku. Dane zebrano też z czujników Airly z Choronia i Jastrzębia. Zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu roku dopuszcza się 4 dni ze znacznym przekroczeniem dla pyłów PM10. Tymczasem w Żarkach Letnisku smogowych dni było aż 38, a najwyższe średniodobowe stężenie PM2,5 wynosiło 606%.

Nie jesteśmy w stanie ochronić się przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń w inny sposób, jak tylko wymieniając przestarzałe kotły na paliwa stałe, kopciuchy zamieniając na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wszyscy mieszkańcy którzy opalają domy tradycyjnie węglem w trosce o zdrowie powinni wymienić stare piece!

Uchwała antysmogowa jest, trzeba ją tylko egzekwować

Jeszcze w tym roku, zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa śląskiego, należy zakończyć eksploatację pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Chodzi o piece w przydomowych kotłowniach, które zostały wyprodukowane przed 1 września 2012 r. Do końca 2025 roku należy pozbyć się wszystkich pozaklasowych kopciuchów. Z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tylko na terenie Gminy Poraj trzeba zlikwidować 984 kotły na paliwo stałe, w naszym regionie może to być w sumie kilkadziesiąt tysięcy palenisk starego typu. Korzystanie ze źródeł ciepła niezgodnych z uchwałą antysmogową jest nielegalne i podlega karze.

Czytaj także: 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj