Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Pomoc ZUS-u dla przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie

Facebook Twitter

Będzie pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie. Firmy mające trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności.

Jedna z możliwości oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odroczenie terminu płatności

– informuje Beata Kopczyńska z rzeczniczka śląskiego Oddziału.

Może o to ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Dzięki odroczeniu terminu płatności będzie można zapłacić składki później. Nowy termin zostanie ustalony w umowie z ZUSem. Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenie społecznie, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych. Co ważne – odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął.

Kolejna możliwość to rozłożenia zadłużenia na raty, składki będzie można pokryć w dłuższym terminie.

Dzięki temu jest możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie. ZUS zawiesi prowadzone wobec takiej osoby postępowanie egzekucyjne.

– dodaje Beata Kopczyńska rzeczniczka regionalnego ZUS-u

O wsparcie można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń, który udzieli wszelkich informacji o pomocy udzielanej przez ZUS. Doradca pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę.

Odroczenie terminu

Jedną z możliwych form pomocy jest odroczenie terminu płatności składek. Może o to ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek

– informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Dzięki odroczeniu terminu płatności będzie można zapłacić składki później. Nowy termin zostanie ustalony w umowie z ZUS.
Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Co ważne, odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął.

Rozłożenie na raty

Kolejna możliwość to rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu jest możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie. ZUS zawiesi prowadzone wobec takie osoby postępowanie egzekucyjne.

O rozłożenie spłaty zadłużenia na raty może się ubiegać każda osoba, która ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek i nie ma pieniędzy na jego spłatę. Mogą to być np.: przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy, spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka, pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie

– wylicza rzeczniczka.

Umorzenie należności

Należności z tytułu składek mogą być również umarzane po spełnieniu ustawowych warunków. Dzieje się tak wtedy gdy płatnik składek jest zadłużony i nie ma żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.: płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca), osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny), małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka, pełnomocnik dłużnika.

 

Zobacz także:

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj