Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Można zgłaszać kandydatów do nagrody za działalność w III sektorze

Facebook Twitter

Do końca sierpnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w III sektorze. Nagroda jest wyróżnieniem dla osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego oraz wolontariuszy i przyznawana jest w formie statuetki i dyplomu.

Wręczenie nagród nastąpi 28 września podczas Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Częstochowskiej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. parafie, organizacje kościelne) oraz osoby fizyczne.
Nagrody przyznaje Prezydent Częstochowy po zapoznaniu się z opinią komisji rozpatrującej wnioski, złożonej z: przedstawicieli Prezydenta Miasta, Radnego Miasta Częstochowy.

Aby zgłosić kandydata, należy do 31 sierpnia wypełnić Wniosek Nominacyjny do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy oraz stosowne oświadczenie dot. danych osobowych – jeżeli wniosek składa osoba fizyczna (wzór oświadczenia w załączniku) i dostarczyć te dokumenty do Urzędu Miasta Częstochowy:
•    w postaci papierowej: do kancelarii Urzędu, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3,
•    pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
•    elektronicznie: wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP lub e-PUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanymi).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj