Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Dofinansowanie dla osób, które nie mogą się rehabilitować

Facebook Twitter

MOPS informuje osoby niepełnosprawne które znalazły się w potrzebie, o specjalnym dofinansowaniu. Chodzi o podopiecznych, którzy na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki w placówce rehabilitacyjnej. Jest dla takich mieszkańców możliwość dofinansowania kosztów opieki w domach.

Aktywny samorząd

Pomoc dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci. MOPS chce dotrzeć z takim wsparciem do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, podopiecznych placówek rehabilitacyjnych które finansuje PFRON, środowiskowych domów samopomocy czy dziennych domów pomocy społecznej. Szczegółów szukajcie na stronach www.mops.czestochowa.pl.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj